สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์RABIKA COFFEE
ReadyPlanet.com
dot dot
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์RABIKA COFFEE

 


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์ RABIKA COFFEE
1.สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) RABIKA COFFEE รวมไปถึงได้รับสิทธิ ในการให้บริการตามมาตรฐานของ RABIKA COFFEE ตลอดระยะเวลาของ
อายุสัญญาแฟรนไชส์

2.สิทธิในการเรียนรู้และฝึกอบรม ในระบบ การจัดการร้านในทุกด้าน เช่น ด้านการเงินและบัญชีการบริหารคลังสินค้า ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

3.สิทธิในการได้รับการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน RABIKA COFFEE ในรูปแบบ On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย RABIKA COFFEEจะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพ

5.การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆหลังการเปิดให้บริการตลอดอายุสัญญา เช่นเทคนิคความ รู้ใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ RABIKA COFFEE ในทุกด้าน

6.จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

7.ได้รับคู่มือปฏิบัติการ RABIKA COFFEE MANUAN ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ RABIKA COFFEE เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

8.ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ RABIKA COFFEE รวมทั้งมีสิทธิในการ ซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า RABIKA COFFEE

9.RABIKA COFFEE ได้จัดทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือคำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจRABIKA COFFEE ตลอดอายุสัญญา

10.RABIKA COFFEE ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

    ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ RABIKA COFFEE ได้ที่WWW.RABIKACOFFEE.COM และยื่นแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุส่งมาที่ E-mail:Rabikacoffee@hotmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2996-6265 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ RABIKA COFFEE โทร. 02-996-6261-4หรือ 086-315-1185 คุณฐิติพร
     หมายเหตุ: บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความเหมาะสม หากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัด พูดคุยในรายละเอียดต่อไป

 

 
แฟรนไชส์

เหตุผลที่แฟรนไชส์ซีเลือกแฟรนไชส์ RABIKA COFFEE article
รูปแบบร้าน RABIKA MODERNbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletเงื่อนไขการสมัครสมาชิก


Copyright © 2010 All Rights Reserved.