แฟรนไชส์ซี
ReadyPlanet.com
dot dot
เหตุผลที่แฟรนไชส์ซีเลือกแฟรนไชส์ RABIKA COFFEE article

 

           เหตุผลที่แฟรนไชส์ซีเลือก RABIKA COFFEE

ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ร้านกาแฟสดในรูปแบบแฟรนไชส์มากกว่า 10 ปี RABIKA COFFEEได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแฟรนไชส์ ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยมาตรฐานแฟรนไชส์ระดับสากล โดยการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ของ RABIKA COFFEE ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมนิสัยการทำงานของคนไทยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงสุด และด้วยสูตรลับเฉพาะในการชงกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่เยี่ยมยอดอันเป็นเอกลักษณ์ของ RABIKA COFFEE ที่ถูกใจคนรักกาแฟเมื่อลิ้มรสทำให้ RABIKA COFFEEประสบความสำเร็จและสามารถขยายสาขามากกว่า 100 สาขา ในปัจจุบัน และด้วยรูปแบบการบริหารจัดการร้านกาแฟสดของ RABIKA COFFEE เราให้การดูแลจัดการตั้งแต่การสำรวจวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างตกแต่ง ระบบการบริหารจัดการร้านทั้งในด้าน บัญชีการเงินรวมถึงการจัดหาพนักงานและฝึกอบรมให้พนักงานสามารถดูแลจัดการร้านและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงให้ความช่วยเหลือชี้แนะให้แก่แฟรนไชส์ซีให้้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการบริหารจัดการดูแลร้านให้ทุกสาขาของ RABIKA COFFEEได้มาตรฐานเดียวกันตามที่บริษัทฯกำหนดซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ลงทุนกับRABIKA COFFEEเกิดความคุ้มค่าคืนทุนรวดเร็วและเป็นการสร้างความพึงพอใจและคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า RABIKA COFFEEอีกด้วย

            คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครแฟรนไชส์ RABIKA COFFEE เบื้องต้น
1.ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน และมีเวลาบริหารร้านกาแฟและมีความซื่อสัตย์
2.ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านเงินลงทุนตามขนาดหรือรูปแบบที่RABIKA COFFEEกำหนด
3.ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจและเข้าใจระบบแฟรนไชส์
4.สถานที่ หรือทำเลที่ตั้งร้านที่ผู้สนใจขอเปิดร้านนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับธุรกิจร้านกาแฟ
5.ผู้สมัครขอเป็นแฟรนไชส์กับRABIKA COFFEE จะต้องปฏิบัติตามสัญญา หลักเกณฑ์
  เงื่อนไข และ มาตรฐานของ RABIKA COFFEEกำหนดได้ อย่างเคร่งครัด
 




แฟรนไชส์

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นแฟรนไชส์RABIKA COFFEE
รูปแบบร้าน RABIKA MODERN



bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletเงื่อนไขการสมัครสมาชิก


Copyright © 2010 All Rights Reserved.